Pro úspěšnou firmu na trhu i veletrhu

Pomůžeme vám nastartovat marketing nebo znásobit profit z vaší účasti na veletrhu 

Co je nového na diskusní skupině...

Účel zřízení diskuzní skupiny "Účast na veletrhu jako marketingový nástroj": Účelem zřízení této diskuzní skupiny je vytvoření diskuzní platformy pro marketéry. Oblast diskuze je definována účastí na veletrhu a vším, s čím je tato účast spojena. Zde bychom měli vyjadřovat svoje názory na účast na veletrhu, co se nám na současných zvyklostech líbí, co nelíbí, případně se dělit o zkušenosti z vlastních účastí. Můžeme diskutovat o přicházejících a odcházejících trendech ve výstavnictví, o tom, co jsme kde viděli a co by se nám hodilo při našich účastech. Já jako zakladatel skupiny s kolegyní Petrou Burešovou budeme postupně otevírat různá témata, která by ale měla fungovat pouze jako startovací otázky pro další diskuzi. Užitečnost skupiny bude právě taková, jakou si ji vytvoříme. Pokud má někdo návrh na téma nebo ho něco někde zaujalo, klidně téma otevřete nebo můžete dát podnět nám. Všichni také určitě uvítáme, pokud se vzájemně seznámíme s novinkami v diskutované oblasti. Takže vítejte a přeji příjemnou a užitečnou diskuzi. Ing. Jiří Janeček